تأمین تجهیزات و ساخت و نصب، انرژی های نو و تجدیدپذیر در زمینه سوخت های پاک

بخش زیادی از حصولِ توسعه پایدار با تحقق اهداف صنعتی محقق می‌شود

تجاری سازی فناوری های هوشمند در زمینه اینترنت اشیاء، ساختمان ها و شهرهای هوشمند

تجلی خودباوری و اراده ملی در پروژه های بین المللی صدرا

پروژه های صدرا

برج هوشمند صدرا 2222214

برج هوشمند صدرا

هلدینگ بین المللی صدرا در حوزه ی هوشمندسازی، به عنوان اولین طرح اجرایی با تجهیز ساختمان هوشمند صدرا در جزیره زیبای کیش،
مجتمع صنایع فولاد صدرا n82713368-71958975

مجتمع صنایع فولاد صدرا

صنعت و تولید فولاد به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصادی کشور به شمار می آید و سهم قابل توجهی را جهت رسیدن به رشد اقتصاد

افق های روشن ایران فردا در گرو دانش و تلاش امروز ماست.

چالش های پیش رو از آنهایی که پشت سر گذاشتیم کمتر و آسانتر نخواهند بود لذا دستیابی به آرمان های بزرگی همچون هوشمندسازی سرزمین ایران نیازمند تلاش بی وقفه ای است که تنها با توکل به حضرت حق و اراده تک تک شما میسر خواهد شد، ما هنوز در ابتدای این راه ناهموار و بلندیم ولی تصمیم گرفتیم که آینده را بسازیم.

مدیرعامل هلدینگ بین المللی صدرا

تجارت و بازرگانی

با هدف توسعه سرمایه ایرانی در بعد بین المللی به فعالیت در حوزه های مختلف بازرگانی و تجارت می پردازیم.

دفاتر هلدینگ صدرا

برای ارتباط نزدیک و سریع تر با پروژه های مختلف، دفاتری در سراسر کشور راه اندازی نموده ایم.

دفتر مرکزی و شعبه ها