بازرگانی

هلدینگ بین المللی صدرا؛ با هدف توسعه تجارت در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی گام های ارزشمندی برداشته است.

صنعت فولاد یکی از فاکتورهای بررسی میزان پیشرفت جوامع به حساب می آید و از متنوع ترین موادی است که در دنیا تولید می گردد.
صدها نوع فولاد برای کاربردهای خاص وجود دارد که بر حسب نیاز و شرایط محصول تولید می شود. اگرچه پایه اصلی تولید فولاد، آهن است اما نسبت سایر عناصر موجود در آن است که به هر نوع فولاد خصوصیات خاصی می بخشد. این عناصر در آهن مذاب به صورت فروآلیاژ اضافه می شوند تا ترکیب و خصوصیات مورد نظر بدست آید و به همین دلیل نقش فروآلیاژها در تولید فولاد بسیار مهم و حیاتی است.

محصولات