کشور ایران به عنوان کشوری نفت خیز و تاثیرگذار در صنعت نفت و گاز جهان شناخته می شود.

هلدینگ بین المللی صدرا در این عرصه با تمرکز بر کاهش خام فروشی و افزایش ارزش محصولات با طراحی و اجرای بومی پالایشگاه‌های کوچک تبدیلی (Mini Refineries) در مناطق مختلف کشور و همچنین بازرگانی محصولات نفت و گاز فعال است.