معادن-و-مواد-اولیه

کشور ایران به دلیل داشتن ذخایر و معادن غنی معدنی از کشورهای مطرح و بهشت معادن جهان محسوب می شود.

هلدینگ بین المللی صدرا با توجه به موقعیت ویژه کشور در بخش صنعت و معدن با هدف کاهش خام فروشی، توسعه، بهره‌وری و تأمین مواد اولیه صنایع تبدیلی و … گام بلندی در توسعه این صنعت برداشته است و همکاری نزدیکی با صنایع تبدیلی کشور به ویژه در حوزه فلزات دارد.

محصولات