صنایع-و-تولید

صنعت، یکی از اصلی ترین معیارها در میزان رشد و پیشرفت کشورها به شمار می آید و اثربخش بودن صنعت در اقتصاد داخلی و رشد کمی و کیفی میزان تولید، بستر استقلال اقتصادی هر چه بیشتر را مهیا می کند.

هلدینگ بین المللی صدرا با توجه بر این امر مهم، علی رغم مشارکت در امر تولید ملی از طریق صنایع و کارخانه های زیرمجموعه کوشیده است، گسترده ترین خدمات متناسب با تولیدات صنعتی و صنایع مختلف کشور نظیر: معادن، بهره برداری و بازیافت آب، نفت و گاز، فولادسازی و … را در عرصه داخلی و بین المللی در حوزه های مختلف از طراحی تا بهره برداری و تأمین مواد اولیه و فروش محصولات ارائه می دهد و با افتخار به عنوان یکی از اصلی ترین مجموعه‌های فعال و نام آشنا در این رابطه شناخته می شود.