فناوری-های-نو

گرایش انسان به پیشرفت هیچ گاه از حرکت باز نخواهد ایستاد و جایگاه فناوری های نو در زندگی روزمره برای همگان غیرقابل انکار است. هلدینگ بین المللی صدرا همگام با پیشرفت های جهانی، پژوهش ها و پروژه های اجرایی  بسیاری در حوزه فناورهای نو به سرانجام رسانده و در دستور کار دارد. از آنجایی که کشور ما براساس شرایط جغرافیایی و اقلیمی در سالهای اخیر با موج خشکسالی و کم آبی مواجه بوده و هست تمرکز بر این بخش به عنوان یکی از اولویت های اصلی هلدینگ بین‌المللی صدرا برای رفع معضل کم آبی و بهره برداری مجدد از منابع آبی با بهره‌گیری از فناورهای نو است.  فناوری بایوکیوب یکی از پروژه‌های فناورانه این هلدینگ در این زمینه می باشد که در اولین نمایشگاه فناوری های نوین شهری ارائه و با استقبال بسیاری مواجه شد.

فناوری بایوکیوب براساس اقلیم شناسی منطقه خاورمیانه و کشور ایران، پروژه های موفق صنعتی و شهری متعددی حتی در نقاط صعب العبور و به دور از تأسیسات زیرساختی داشته است که در کنار، صرفه جویی منابع آبی، بهره وری بسیار و کاهش هزینه ها را به دنبال داشته است.

از مزیت های انحصاری این فناوری؛ سهولت نصب و بکارگیری و تطبیق با شرایط محیطی، اشغال کمترین فضا و مهمتر از همه بی بو بودن فرآیند تصفیه است که بایوکیوب را متمایز از دیگر سیستم های تصفیه نموده است که به عنوان فناوری پیشرو و پساب تصفیه شده را به دارایی با ارزش بدل می کند.