برگزیده نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری ICS2017