گام چهارم موفقیت - برایان تریسی

گام چهارم موفقیت – برایان تریسی

گام چهارم موفقیت - برایان تریسی

برایان تریسی، در کتاب فوق‌العاده خود به نام حرف نزنید عمل کنید، مراحل موفقیت در کسب و کار را به هفت مرحله مهم تقسیم کرده است. تریسی معتقد است چهارمین گام برای موفقیت در هر کسب و کار، مشخص کردن این نکته است که تصمیم بگیریم چه می خواهیم.

افراد موفق، درک روشنی از آنچه می خواهند باشند دارند. اهداف خود را بنویسید و مشخص کنید کدام هدف هایتان بیشترین تاثیر مثبت را در زندگی و کسب و کارتان می گذارند. اهداف مهم خود را دنبال کنید.