گام پنجم موفقیت – برایان تریسی

گام پنجم موفقیت – برایان تریسی

گام پنجم موفقیت – برایان تریسی

برایان تریسی، در کتاب فوق‌العاده خود به نام حرف نزنید عمل کنید، مراحل موفقیت در کسب و کار را به هفت مرحله مهم تقسیم کرده است. تریسی معتقد است پنجمین گام برای موفقیت در هر کسب و کار، به تاخیر نینداختن کارها می باشد.

مدیریت زمان تاخیر در کارها، نیاز هر فرد برای رسیدن به موفقیت است. با کنترل روی امور و کارها می توان به بهترین شکل سازماندهی و برنامه ریزی کارها را  انجام داد.