گام ششم موفقیت – برایان تریسی

گام ششم موفقیت – برایان تریسی

گام ششم موفقیت – برایان تریسی

برایان تریسی، در کتاب فوق‌العاده خود به نام حرف نزنید عمل کنید، مراحل موفقیت در کسب و کار را به هفت مرحله مهم تقسیم کرده است. تریسی معتقد است ششمین گام برای موفقیت در هر کسب و کار، این است که همواره در حال یادگیری باشیم.

یادگیری یکی از مهمترین مهارت ها و توانایی ها در دنیای امروز است. با توجه به تغییر مداوم شرایط و به روز شدن اطلاعات و تکنولوژی ها، نیاز به تکمیل دانش در زندگی هر فرد، جزئی جدانشدنی است. کسب مهارت یادگیری، کمک می‌کند تا با آغوشی باز به استقبال تغییرات غیرقابل پیش‌بینی جهان امروز برویم.