گام سوم موفقیت - برایان تریسی

گام سوم موفقیت – برایان تریسی

گام سوم موفقیت - برایان تریسی

برایان تریسی، در کتاب فوق‌العاده خود به نام حرف نزنید عمل کنید، مراحل موفقیت در کسب و کار را به هفت مرحله مهم تقسیم کرده است. تریسی معتقد است سومین گام برای موفقیت در هر کسب و کار، با جرات به جلو حرکت کردن است.

جرات، پیشرفت را به همراه دارد. اگر می خواهید کاری را انجام دهید، همه جوانب را در نظر بگیرید و با تصمیمی جدی و عزمی راسخ به جلو حرکت کنید. بر ترس از شکست، نگرانی از حرف مردم و … غلبه کنید چرا که با هر شکست، راه موفقیت در آینده را یاد می گیرید.