گام دوم موفقیت - برایان تریسی

گام دوم موفقیت – برایان تریسی

گام دوم موفقیت - برایان تریسی

گام دوم موفقیت از نظر برایان تریسی
برایان تریسی، در کتاب فوق‌العاده خود به نام  “حرف نزنید عمل کنید ” ، مراحل موفقیت در کسب و کار را به هفت مرحله مهم تقسیم کرده است.

تریسی معتقد است دومین گام برای موفقیت در هر کسب و کار، مسئولیت پذیری است. هر جایی که هستید و هر کسی که هستید به این خاطر است که خودتان این طور خواسته اید و انتخاب کردید. مسئولیت کامل آنچه که هستید، آنچه که به دست آورده اید و آنچه که خواهید داشت برعهده خود شماست.