گام اول موفقیت - برایان تریسی

گام اول موفقیت – برایان تریسی

گام اول موفقیت - برایان تریسی

گام اول موفقیت از نظر برایان تریسی
برایان تریسی، در کتاب فوق‌العاده خود به نام  “حرف نزنید عمل کنید ” ، مراحل موفقیت در کسب و کار را به هفت مرحله مهم تقسیم کرده است.
تریسی معتقد است اولین گام برای موفقیت در هر کسب و کار، غلبه بر موانع ذهنی است که بر سر راه موفقیت پیش‌رو داریم
وی در این گام، سه مانع ذهنی موفقیت شامل «افکار خودمحدودکننده»، «بهانه‌جویی» و «جزیره فانتزی» را توضیح می‌دهد.