کاربردهای فرومنگنز

کاربردهای فرومنگنز

کاربردهای فرومنگنز

کاربرد-فارسی

فرو منگنز جزئی جدانشدنی از ذوب فولاد بوده که مهمترین خواص آن به ترتیب ذیل می باشند:

– سولفور زدایی: از آنجایی که سولفور یکی از ناخالصی های پرخطر برای فولاد محسوب می¬شود با تشکیل MnS از طریق اضافه کردن فرومنگنز این ناخالصی تا حد قابل توجهی حذف می شود.
– اکسیژن زدایی و در پی آن جلوگیری از دکربره شدن
– تثبیت کننده فاز آستنیت
– افزایش تافنس
– مقاومت به خوردگی
– افزایش قابلیت سختی پذیری فولاد
– کاهش نقطه انتقال دما و افزایش قابلیت کار در دمای پایین

بعد از سولفور زدایی، از مهمترین خواص منگنز در فولاد می توان به ایجاد پایداری مارتنزیت حتی با کارسرد اشاره کرد. در این مورد برای مثال می توان فولاد هادفیلد که دارای ۱۵% منگنز می باشد را معرفی کرد. سطح این فولاد به دلیل وجود این مقدار منگنز بر اثر کارسرد به مارنتزیت تبدیل شده و مغز آن چقرمگی خود را حفظ خواهد کرد، بنابراین این آلیاژ مورد بسیار مناسب برای کار در معدن و ساخت سنگ شکن ها می باشد.
فرومنگنز بعد از کربن شایع ترین ماده آلیاژی بوده و بیشترین استفاده در فروآلیاژها را دارد. در آمریکا به طور متوسط ۶٫۳ کیلوگرم فرومنگنز و در دنیا ۷ تا ۱۰ کیلوگرم از این محصول در هر تن فولاد استفاده می شود.