وفات حضرت خدیجه

وفات حضرت خدیجه

وفات حضرت خدیجه

وفات بانوی جهان اسلام، حضرت خدیجه کبری تسلیت باد.