نامه دادستان کل کشور به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید

نامه دادستان کل کشور به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید

نامه دادستان کل کشور به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید

نامه دادستان

منبع: https://www.isna.ir/news/99101511341

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.