شهادت امام رضا «علیه السلام» تسلیت باد

شهادت امام رضا «علیه السلام» تسلیت باد

شهادت امام رضا «علیه السلام» تسلیت باد

شهادت امام رضا

سلام بر تو که دست های امامتت، گره گشای دل های دردمند است و حرم مطهرت پناهگاه شانه های بی تکیه گاهمان