تولید فرومنگنز پر کربن در کوره بلند

تولید فرومنگنز پر کربن در کوره بلند

تولید فرومنگنز پر کربن در کوره بلند

فرومنگنز

تا قبل از جنگ جهانی دوم بیشتر این محصول توسط کوره بلند تولید می شد. با استفاده از کوره بلند جهت تولید فرومنگنز پرکربن می توان از سنگ منگنز فقیر از منگنز تا ۲۸% Mn نیز استفاده کرد.
فرایند تولید در کوره بلند شبیه به احیا فولاد بوده، با این تفاوت که منگنز طبق واکنش زیر توسط C (کربن) احیا می شود ولی سنگ آهن توسط CO (مونوکسید کربن) احیا می شود.

Mn3O4+ 4C = 3Mn + 4CO
MnO + C = Mn + CO