حوزه های فعالیت هلدینگ بین المللی صدرا

مدل‌های جهانی، راهکارهای بومی برای توسعه بازرگانی

تامین انواع تجهیزات و مواد ساختمانی  

ما ارزش‌آفرینان ایرانی را توانمند‌تر می‌کنیم

پژوهش و توسعه در زمینه انرژی های نو

ارائه خدمات فنی و تخصصی در حوزه نفت و پتروشیمی

تجاری سازی فناوری های هوشمند

تبلیغات و فروش آنلاین

دفتر مرکزی هلدینگ