هوشمند سازی به عنوان یکی از تکنولوژی پیشرفته و آینده نگر برای افزایش خدمات، بهره وری ، آسایش و بهبود کیفیت زندگی جوامع بشری به سرعت در عرصه های مختلف در حال توسعه و بهره برداری است.

در این راستا؛ پروژه های دانش پایه شهر هوشمند صدرا؛ به عنوان چشم اندازی از توسعه شهری بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه مدیریت یکپارچه و آسان، سریع و امن با هدف بهبود کیفیت زندگی و تعاملات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … در قالب دپارتمان‌های زیر در حال اجرا می باشد.

دپارتمان های هوشمند سازی